Objednávka

KPO 7 - Plná verzia pre DZH / DZHO
Varianta: Internet

náhled produktu
Cena za prvý rok: 186 € s DPH
predĺženie licencie: (licencie má platnosť 1 rok) 52 € s DPH

Program Kancelária pre hasičov vytvára legislatívnu a tematickú podporu pre Dobrovoľné hasičské zbory a jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce / mesta.

Pre veliteľov DHZO predkladá systematický návod pre riadenie a správu jednotlivých činností v hasičskej jednotke. Spracováva činnosť členov a techniky DHZO, stráži a upozorňuje na plnenie termínov

Pre DHZ program pokrýva legislatívnu a záujmovú činnosť zboru.

Kontaktné údaje

Fakturačné údaje

Vzkaz

Objednať