DHZO

Správa členů

 • Osobní údaje
 • Kontakty
 • Členství a funkce
 • Odbornosti
 • Výstrojní karta člena
 • Svěřené prostředky člena
 • Školení
 • Protokol o přezkoušení
 • Docházka
 • Pohotovost
 • Účast u zásahu
 • Karta aktivit člena

Revize, kalibrace

 • Revize periodické - všechny služby
 • Revize při předání - všechny služby
 • Ostatní druhy revizí  - všechny služby
 • Revize podle umístění prostředků
 • Revize všech prostředků

Kontroly

 • Kontroly periodické - všechny služby
 • Kontroly při předání - všechny služby
 • Ostatní druhy kontrol  - všechny služby
 • Kontroly podle umístění prostředků
 • Kontroly všech prostředků

Dokumenty

 • Zdravotní dokumentace
 • Dokumenty obce
 • Karta jednotky
 • Kronika
 • Peněžní deník

Inventář

 • Nábytek
 • El. Nářadí
 • Spotřební zboží

Technická služba

 • Správa prostředků tech. sl.
 • Ošetření akumulátorů
 • Opravy prostředků

Spojová služba

 • Základní prostředky spoj. sl.
 • Ošetření akumulátorů
 • Inventář spojové služby
 • Opravy prostředků

Informační služba

 • Správa prostředků inf. sl.
 • Inventář informační služby
 • Opravy

Inventury

Správa inv. prostředků podle
 • místa uložení
 • druhy služeb
 • vlastníka
 • stavu prostředku
 • typu majetku
 • přiděleno osobě
 • místa uložení

Chemická služba

 •  Osobní výstroj a individuální ochrana
  • Prodýchávání dých. techniky
  • Oprava dýchací techniky
 • Hasiva a sorbenty - nákup a používání
 • Dekontaminační prostředky
 • Speciální věcné prostředky
 • Náhradní tlakové láhve
 • Inventář dýchací techniky
 • Správa baterií

Činnost jednotky

 • Plán činnosti jednotky
 • Správa úkolů členů
 • Aktuální stav jednotky
 • Události k řešení
 • Výpis činnosti jednotky

Administrace

 • Nastavení práv uživatelům
 • Historie přístupů uživatelů
 • Seznam tiskových sestav
 • Karta jednotky

Strojní služba

 • Vozidla
  • Seznam vozidel
  • Provozní deník vozidla
  • Přehled jízd řidičů
  • Doplnění PHM
  • Údržba vozidla
  • Technické prohlídky
  • Provozní náplně
  • Správa pneu
  • Opravy
  • Repase
 • Agregáty - VPPO
  • Provozní deník agregátu
  • Opravy agregátu
 • Plavidla
  • Provozní deník Plavidla
  • Oprava plavidla
  • Inventář strojní služby

Historická technika

 • Správa prostředků hist. tech.
 • Opravy hist. Techniky

Zpráva o zásahu

 • Zpráva o zásahu
 • Dílčí zpráva o zásahu
 • přenesení dat do str. služby
 • přenesení dat do chem. služby
 • přenesení dat do tech služby
 • přenesení dat do os. Informací

Správa dokumentace

 • Seznam všech dokumentů
 • Vložení externí dokumentce
 • Hlídání termínů nepropadnut i 
 • Externí dokumentace
 • Historie dokumentace

DHZ

Činnost SDH

 • Plán činnosti na rok
 • Zadávání  a správa úkolů
 • Aktuální stav SDH
 • Události k řešení

Historická technika

 • Historie techniky
 • Opravy techniky

Osobní informace

 • Seznam členů
 • Členství a funkce
 • Odbornosti
 • Vyznamenání
 • Výstrojní karta člena

Inventarizace

 • Seznam prostředků
 • Inventarizace prostř.

Peněžní deník

 • Pokladna
 • Banka
 • Sledování jednotlivých akcí
 • Správa příspěvků

Sport

 • Požární sport
 • CTIF
 • TFA
 • Ostatní činnost

Správa techniky

 • Seznam techniky
 • Správa techniky

Správa dokumentů

 • Seznam všech dokumentů
 • Hlídání aktuálnosti dok.
 • Vložení text.dokumentace

 Výbor SDH

 • Správa činnosti výboru
 • Správa činnosti všech složek
 • Aktiv zasloužilých hasičů

Kronika

 • Sledování činnosti sboru

Mládežníci

 • Plamen
 • Přípravka
 • Mladší žáci
 • Starší žáci
 • Dorost

Ostatní

 • Nabídky pro činnost